กองวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมัน

เมื่อวันที่ 10-11 ม.ค. 67  กองวิศวกรรมเครื่องกล  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  นำทีมโดย พ.อ.บุญอนันต์ อนันต์เสวภาคย์, ร.อ.วสวัตติ์ เสาวดี, ร.ท.ธนภูมื มะวิญธร  ได้นำนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์  ในการแข่งขันครั้งนี้กองวิศวกรรมเครื่องกลได้รับรางวัลอันดับที่ 3 จาก 15 ทีม (โดยทีมแข่งขันทั้งหมดทุกประเภท 333 ทีม) ได้สถิติ 663.47 km/Litre (สถิติปีก่อน 256.76 km/Litre)