พนักงาน

นาย พยูง ปั้นศิลป์

ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
คุณวุฒิ:

นาย กิจวิพัฒน ปาจันทร์

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
คุณวุฒิ: