การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

เมื่อวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวนการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้นำคณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อย เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ วานานาวา หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์