การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 24/2564

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำโดย พ.อ. อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง ผอ.กวค.รร.จปร. พร้อมกับคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยกองวิศวกรรมเครื่องกลฯ ได้ส่งรถยนต์ประหยัดพลังงานรุ่นประดิษฐ์ เข้าร่วมการแข่งขันรายการ “การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 24/2564” ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค. 65