กำลังพลกองวิชาวิศวกรรม ตอนรับการตรวจเยี่ยมจาด คณะ ผบ.รร.จปร.

วันที่ 12 ก.ย. 65 เวลา 1120 คณะผบ.รร.จปร. เดินทางมา ณ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อทำการตรวจเยี่ยมกองวิชา โดยมี ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. และกำลังพล กวค.ฯ ตั้งแถวตอนรับคณะผบ.รร.จปร. และได้เรียนเชิญคณะผบ.รร.จปร. ขึ้นไปยังห้องประชุม กวค.สกศ.รร.จปร. เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจากตัวแทนกองวิชาฯ โดย ผู้บังคับบัญชาได้ให้นโยบายและข้อเสนอแนะเพื่อให้ทางกองวิชาฯรับมาปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ผบ.รร.จปร. ได้กรุณามอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลกองวิชาฯ ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองวิชาอื่นต่อไป