กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ตัวแทนกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำโดย ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. และกำลังพลกองวิชาฯร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา ประจำปี 2565 เพื่อแสดออกถึงความจงรักภักดี ดังนี้

เวลา 0630 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุเสาวรีย์ ร.5 หน้า บก.รร.จปร.

เวลา 0900 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายจงรักภักดี โดยกำลังพลจิตอาสา นขต.รร.จปร. ร่วมจัดกิจกรรม