คณะนักเรียนนายร้อยฟิลิปปินส์ เดินทางมาดูงานและศึกษากิจการ ณ กองวิศวกรรมเครื่องกลโรงนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 67 คณะนักเรียนนายร้อยฟิลิปปินส์ จำนวน 7 นาย เดินทางมาดูงานและเยี่ยมชมกองวิศวกรรมเครื่องกลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในส่วนของห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการ และโครงงานนักเรียนนายร้อย โดย ร.อ.สิริวัชร สิงห์โต เป็นผู้รับคณะ