ประชุมการพิจารณาข้อสอบประจำภาค 1/66 ของกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล