ปัจฉิมนิเทศ นนร.ชั้นปีที่ 5 ตอน วก. ประจำปี 2565

วันที่ 16 ส.ค. 65 พ.อ. อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. ได้ให้โอวาท นนร.ชั้นปีที่ 5 ตอน วก. เนื่องในโอกาสที่ นนร. ชั้นปีที่ 5 กำลังจะจบการศึกษาจาก รร.จปร. เป็นการปัจฉิมนิเทศและให้ นนร. ชั้นปีที่ 5 ได้มอบพวงมาลัยแสดงมุฑิตาจิตแก่คณาจารย์ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งนี้ ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันคณาจารย์และ นนร. ชั้นปีที่ 5 กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล