รองผอ.สกศ.รร.จปร. (2) ตรวจเยี่ยม กวค.สกศ.รร.จปร.

เมื่อวันอังคารที่ 1 พ.ย. 65 รองผอ.สกศ.รร.จปร. (2) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองวิชา โดยมีการสาระสำคัญในเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรฯ