โครงการปรับปรุงผนังพื้นเรือ

เมื่อ 26 ก.ค. 65 นนร.ชั้นปีที่ 4 กวค.สกศ.รร.จปร. จำนวน 5 นายได้นำเรือแคนูที่ชำรุดและนำไปซ่อมเสร็จแล้วส่งคืนสำนักงานการท่องเที่ยว รร.จปร.ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงผนังพื้นเรือไฟเบอร์ฯ(โครงงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยประจำปี 2565) โดยมีพ.อ.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร.
และ พ.อ.บุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการร่วมในการส่งมอบครั้งนี้ครับ

#นนร.ซ่อมได้#