โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๕

โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๕ (๑๑-๑๒ ม.ค.๖๖)

แข่งขัน: ณ  สนามช้างอินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต จว.บ.ร. ระหว่าง ๑๑ ม.ค.๖๖ (วันซ้อม) – ๑๒ ม.ค.๖๖ (วันแข่ง)
โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ รถตลาด รุ่น ๑๑๐ ซีซี รถประดิษฐ์ แบ่งออกเป็น ๓ รุ่น ประเภทรถประดิษฐ์ ไม่จำกัดผู้เข้าร่วมแข่งขัน