การแต่งเครื่องแบบในห้วงวันเฉลิมพระชนมพรรษพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

การแต่งเครื่องแบบในห้วงวันเฉลิมพระชนมพรรษพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

All day
29 กรกฎาคม 2020 31 กรกฎาคม 2020

การแต่งเครื่องแบบในห้วงวันเฉลิมพระชนมพรรษพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทหารชาย เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว หมวกหม้อตาลหรือทรงอ่อนสีดำ
ทหารหญิง เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว หมวกแก๊ปพับปีกสีเขียวหรือทรงอ่อนสีดำ

View full calendar