ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานสภาการศึกษาวิชาการทหาร ปี 63

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานสภาการศึกษาวิชาการทหาร ปี 63

All day
29 กรกฎาคม 2020 31 กรกฎาคม 2020

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานสภาการศึกษาวิชาการทหาร ปี 63 ณ สปท. และ โรงแรมรอยัลฮิลล์ จว.นครนายก

View full calendar