ปฏิทินกิจกรรม

การแต่งเครื่องแบบในห้วงวันเฉลิมพระชนมพรรษพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว