พ.อ.อรรถพล จินดาทรัพย์

ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สกศ.รร.จปร.

พ.อ.หญิง ภมร จิตดามณี

รองผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สกศ.รร.จปร.

1 3 4 5 6

ปฏิทินกิจกรรม

Events in กันยายน 2023

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
28 สิงหาคม 2023 29 สิงหาคม 2023 30 สิงหาคม 2023 31 สิงหาคม 2023 1 กันยายน 2023 2 กันยายน 2023 3 กันยายน 2023
4 กันยายน 2023 5 กันยายน 2023 6 กันยายน 2023 7 กันยายน 2023 8 กันยายน 2023 9 กันยายน 2023 10 กันยายน 2023
11 กันยายน 2023 12 กันยายน 2023 13 กันยายน 2023 14 กันยายน 2023 15 กันยายน 2023 16 กันยายน 2023 17 กันยายน 2023
18 กันยายน 2023 19 กันยายน 2023 20 กันยายน 2023 21 กันยายน 2023 22 กันยายน 2023 23 กันยายน 2023 24 กันยายน 2023
25 กันยายน 2023 26 กันยายน 2023 27 กันยายน 2023 28 กันยายน 2023 29 กันยายน 2023 30 กันยายน 2023 1 ตุลาคม 2023

กิจกรรมวันนี้