พ.อ.อรรถพล จินดาทรัพย์

ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สกศ.รร.จปร.

พ.อ.กิจจา ศรีเมือง

รองผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สกศ.รร.จปร.

1 3 4 5 6 7

ปฏิทินกิจกรรม

Events in มิถุนายน 2024

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
27 พฤษภาคม 2024
28 พฤษภาคม 2024
29 พฤษภาคม 2024
30 พฤษภาคม 2024
31 พฤษภาคม 2024
1 มิถุนายน 2024
2 มิถุนายน 2024
3 มิถุนายน 2024
4 มิถุนายน 2024
5 มิถุนายน 2024
6 มิถุนายน 2024
7 มิถุนายน 2024
8 มิถุนายน 2024
9 มิถุนายน 2024
10 มิถุนายน 2024
11 มิถุนายน 2024
12 มิถุนายน 2024
13 มิถุนายน 2024
14 มิถุนายน 2024
15 มิถุนายน 2024
16 มิถุนายน 2024
17 มิถุนายน 2024
18 มิถุนายน 2024
19 มิถุนายน 2024
20 มิถุนายน 2024
21 มิถุนายน 2024
22 มิถุนายน 2024
23 มิถุนายน 2024
24 มิถุนายน 2024
25 มิถุนายน 2024
26 มิถุนายน 2024
27 มิถุนายน 2024
28 มิถุนายน 2024
29 มิถุนายน 2024
30 มิถุนายน 2024

กิจกรรมวันนี้